topimage 

millalogo

Brain Investment
– får människor att må bra, prestera, växa och utvecklas

Mental träning

Jag föreläser, ger kurser och coachar i mental träning. Arbetar med företag och organisationer, idrottare, barn och ungdomar och arbetssökande.

mentaltran
Några tankar om mental träning.

Mental träning är en systematisk och långsiktig träning och precis som med tennis kan du inte läsa en bok om tennis och tro att du kan spela tennis. Humöret styrs inte av slumpen. Det är det tillstånd du väljer som avgör hur du reagerar i varje situation och ögonblick!

Din hjärna är ett instrument med enorma möjligheter, och du kan snabbt lära dig använda den mer effektivt. Hjärnan kan inte skilja på vad man faktiskt har upplevt och det man bara har tänkt. När du börjar förstå mönstret och strukturen i ditt tankesätt, kan du faktiskt frigöra dig från många av dina begränsningar, rädslor och hinder.

Mental träning är en träning för alla människor som vill stärkas och utvecklas i en positiv riktning. Målet med träningen är i första hand att må och fungera bättre som människa och därav prestera bättre resultat. Det är det som är skillnaden som GÖR skillnaden!!!

Man kan skapa minnen av framtiden genom att programmera hjärnan av det man vill ska hända.

Du ÄR vad du tänker! Varje tanke du tänker blir oftast verklighet!

Vem borde träna sig mentalt?

Första gruppen är naturligtvis idrottare, som ofta har väl definierade mål, vinna en match, komma minst trea i serien m.m. Lustigt nog är mental träning inte särskilt vanligt, inte ens bland elitklubbar.

En annan grupp är affärsmän och–kvinnor. Framgång beror ofta på hur man behandlar sina tankar, mål och känslor i de många situationer som uppstår i affärsvärlden.

En tredje grupp är barn och ungdomar. Här är sällan målsättningarna lika tydliga, man känner sig vilsen och otrygg när vuxenvärlden börjar ställa krav. Stressen börjar tidigt, liksom studieval och betyg.

Jag lär ut olika tekniker och metoder för att vända negativt till något positivt .

Ta gärna kontakt med mig för att diskutera möjliga lösningar!